Danmarks ældste sejlerskolebåd LET

Danmarks ældste sejlerskolebåd

LET er givetvis den ældste endnu bevarede lystbåd i Danmark, der fra starten er bygget som lystbåd.

LET er også den første øvelsesbåd i den første sejlklub, der formelt indfører det amatørbegreb, der i dag er enerådende i sejlsport. Dermed er Let med stor sikkerhed den første sejlerskolebåd i Danmark – og måske i hele verden!

LET – en halvdæksbåd fra 1888:

I 1888 starter historien, da LET bygges som lystbåd til ’Pladseier P. Hansen’, medlem af Kallebodstrands Seilforening, hvis både ligger for svaj på et lavvandet område syd for Langebro – hvor Kalvebod Brygge er i dag.

I foråret 1891 stiftes Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) af konsul Broberg. Året før havde han købt LET og han skænker nu båden til den nye sejlklub. Broberg ønsker amatørbegrebet indført i dansk sejlsport. Dermed forstås at yngre mennesker – med øvede medlemmers hjælp – lærer selv at sejle deres både – i modsætning til tidligere, hvor velhavende sejlede med hyret besætning.

Vi har sejlerskolens protokol fra den allerførste sejldag den 20. maj 1891 og kan følge de private både og LETs bedrifter med elever – fx berettes om Lets første sejlads: ”Foretog forskjellige Manøvrer i Svanemøllebugten – navnlig Kryds ud og Slør tilbage” – men allerede samme år sælger K.A.S. Let – efter aftale med konsul Broberg – for at skaffe penge til de to første egentlige skolebåde: To spidsgattede halvdæksbåde, bestilt i Norge. Dermed forsvinder Let – foreløbig – ud af K.A.S. historie.

I mange år er Lets videre skæbne ukendt: Vi ved, at køberen er C. Ramberg – en anden ’Pladseier’, som 16. oktober 1891 erlægger 500 kroner for fartøjet – men herefter fortaber sporene sig, og båden har givetvis adskillige ejere og en omskiftelig tilværelse de kommende år. Vi ved, at båden undergår ombygninger undervejs: blandt andet erstattes sænkekølen med en fast køl, og båden får vistnok en (ikke særligt køn) kahyt engang i 1960erne. Så vidt vides har båden dog sejlet gennem hele 1900-tallet!

Vi er pt. ved at eftersøge Lets mange ejere gennem tiden på arkiver, i avisarkiver etc. og har allerede fundet flere. Håbet er selvfølgelig en komplet ejerliste 1891-2019.

Billedet taget ud for Gilleleje er fra ca 1997.

I 2001 observerer Henrik Effersøe fra K.A.S. en elegant lille klinkbygget jolle med navnet ’Let’ i Gilleleje havn: Efter nogen research og velvillig hjælp fra ejeren konstateres det, at det ér selvsamme Let – still going, eller rettere: still sailing strong i en alder af 113 år!

Desværre forsvinder kontakten til ejeren og Let sejler i mere end én forstand under radaren de næste mange år. Indtil 2013 for at være nøjagtig.

Heldet smiler igen til historien og Let findes på land – i haven hos en mand, der er i gang med at restaurere båden, men samtidigt har hænderne fulde som medlem af et laug omkring en større Isefjordsbåd. Da Lets baggrund og historie folder sig ud for manden, foreslår han generøst at forære båden til K.A.S:

For anden gang på 123 år får vi Let tilbudt kvit og frit – i 1891 og i 2014! Det er et tilbud, man ikke kan sige nej til.

Let er givetvis den ældste endnu bevarede lystbåd i Danmark, der fra starten er bygget som lystbåd.

Let er også den første øvelsesbåd i den første sejlklub, der formelt indfører det amatørbegreb, der i dag er enerådende i sejlsport. Dermed er Let med stor sikkerhed den første sejlerskolebåd i Danmark – og måske i hele verden.

Nu restaureres Let til en stand, så den ikke alene bevares, men sejler aktivt igen. Arbejdet sker i Hal 16 og foretages af et laug tilknyttet K.A.S.

Skrog: Fyr på eg
Længde: 6,9 m
Bredde: 2,4 m
Dybgang: ca 1 m

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *