Fra Bestyrelsen

Hal16 medlemsmøde 21. marts 2023
Program

Kontingent og forbrugsatser Hal16 2023
Satser

Maritimt Værksted Hal 16, 1 december 2022
Dagsorden til bestyrelsesmode nr. 40

Vedtægter for Hal16
Vedtægter for Hal16 / 22. februar 2020

Afholdt torsdag d.1.dec. 2022 i Hal 16 frokoststue.
Referat af Bestyrelsesmøde nr.- 40

Revideret regnskab for Foreningen Maritimt Værksted Hal16 for 2022
Driftsregnskab Hal16, 2022