Øresund på Langs

Øresund på langs er Danmarks største kapsejlads for blandede klassiske lyst- og erhvervsfartøjer.

Øresund på langs arrangeres i et unikt samarbejde mellem ”Maritimt Værksted Hal16”, ”Kjøbenhavnske Træsejlere”, ”K.A.S.”, M/S Museet for Søfart” ”Træskibsejernes Sammenslutning” ”Helsingør havne”.

– Meld dig, din båd og besætning til i god tid – Øresund på lang er traditionelt et populært arrangement, og Hal 16 bliver altid bliver altid fuld af deltagere. Tilmeldingen lukkes ved ca. 200 deltagere.

Fredag Lægger vi ud med at ”Kjøbenhavnske træsejlere” har arrangeret en hyggelig aftenkapsejlads ud for Svanemøllen. Dernæst spisning og skippermøde i KAS klublokaler, Jomsborg. Du er meget velkommen til at deltage i spisning og skippermødet uden at have deltaget i fredagens kapsejlads.

Din båd ligger gratis i Helsingør Historisk havn, under og op til en uge efter Øresund på langs.

Lørdag mødes klassiske spidsgattere, meterbåde og skærgårdskrydsere med tremastede skonnerter, tomastede galeaser og sprydstagejoller til en stor kapsejlads på Øresund.

Motorbåde sejler samtidigt i deres eget løb. Selve ØPL, distancen (Svanemøllen – Helsingør) er forholdsvis kort (ca. 18 sømil), men vi satser på at gøre sejladsen mere intens og interessant ved at indføre flere rundingsmærker undervejs.

Fartøjerne lægger til kaj i en havn med et helt særligt maritimt miljø og historiske, kulturelle omgivelser. Deltagergebyret inkluderer adgang til et af verdens flotteste maritime museer, M/S Museet for søfart, der er bygget ind i den af skibsværftets gamle tørdokker der er nærmest Kronborg Slot. Ligeledes dækker deltagergebyret også adgang til værftsmuseet – indgang ved hovedporten til væftet.

En væsentlig del af oplevelsen er festen om aftenen i Hal 16. Her serverer vi virkelig god vegetarisk mad og byder på festlig musik og masser af floor. Det blive ofte lidt sent inden man tørner ind.

Søndag er der fælles morgenmad inden gentlemanssejladsen til Svanemøllen.