Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger vedr. Kapsejladsen ØRESUND PÅ LANGS

Dato:
11. – 13. august 2023.

Deltagere:
Træskibe, træbåde, træsmakker og træjoller, der fremdrives udelukkende ved sejl. Historiske stålfartøjer kan også tilmelde sig.

Kapsejlads:
Se ”Sejladsbestemmelserne”

Klasser:
Se ”Sejladsbestemmelserne”

VHF:
Kanal 77. Ved anløb af Helsingør Historisk havn: Kanal 12.

Dommer:
Sune Blinkenberg +45 23 35 22 39

Meddommere:
Thorbjørn Joest Andersen +45 26 39 35 03 og Henrik Effersøe +45 40 88 19 00

Dommerbåd:
Annonceres senere.

Skippermøde:
Der afholdes ikke fælles skippermøde før sejladsen. Der kan evt. afholdes VHF-skippermøde på kanal 77. Følg oplysninger på Hal 16 Facebook-side og via mail til fartøjerne.

Anløb af Helsingør historisk havn:
Fartøjerne ligger ved flydebroer, i træskibsdokken og foran Kulturvæftet samt ved ”bølgebryderen”. Se oversigtskort. Kanal 12 ved anløb. Deltagende fartøjer kan ligge gratis i havnen i en uge.

Færgetrafik:
Bemærk og respekter færgetrafikken fra FORSEA-færgerne Sikkerhedszonen syd for færgehavnen og statshavnen SKAL respekteres, således at indsejling i havnen sker fra NØ.

Bugserfartøj er klar til assistance fra kl. 13 ved Helsingør havn. Bugsering sker som følger mht. ansvarsfordeling: Hvert skib hæfter selv for eventuel skade (kasko/ansvar) opstået under slæb. Kontaktinfo til bugserfartøj opdateres.

Middag:
Der er middag med præmieuddeling og underholdning for tilmeldte deltagere. Middagen afholdes i Hal 16. Se kort. Bar betales med kontanter eller Mobilepay.

Museet for Søfart:
Mod forevisning af dette program er der gratis adgang til Museet for Søfart, om søndagen, samt deltagelse i omvisning.

Sponsorer: Øresund på langs har fået støtte fra Helsingør kommune, Helsingør Handel og Kvickly Helsingør. Præmier er sponsoreret af Kronborg Marine, Foreningen Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Søfart, samt Helsingør Vinhandel.

Toiletter:
Der findes toiletter i Kulturværftet (i åbningstiden), toiletvogn med tre toiletter på østsiden af Kulturværftet ved Hal 17. Under middagen anvendes toiletter i Madmarkedet i Hal 21A mellem madmarkedet og Hal 16. Der findes endvidere bad og toiletter i Helsingør Nordhavn.

Overskud:
Eventuelt overskud går ubeskåret til arbejdet med at bevare den maritime kulturarv i Foreningen Maritimt Værksted Hal16.

Arrangementskomite:
Mette Brask +45 6058 1138
Nicolai Juel Vædele +45 2137 1989
Kim Hyldig