Ansøgning om plads i Hal16

Retningslinier og information vedr. ansøgning om plads i Maritimt Værksted Hal 16.
Læs venligst dette før du ansøger om plads i Hal 16.

Ansøgning om plads i Hal16
For at få plads til projekter og fartøjsrenoveringer i Hal 16, gælder det altid, at der skal ansøges til, og aftales med, Maritimt Værksted Hal 16’s Fartøjsudvalg, der er nedsat af bestyrelsen.
Ansøgninger kan sendes løbende via vores ansøgningsformular. Normalt tildeles plads for ½ år ad gangen. Typisk fra oktober–april og / eller april – oktober, med mulighed for forlængelse.

Krav om medlemskab af foreningen
Man skal være medlem af foreningen Maritimt Værksted HAL 16 for at få tildelt plads i hallen. Medlemskab koster 500,- om året.
Bliv medlem her

Hvilke fartøjer kan ansøge?
Hal16 har forpligtiget sig til at værne om den sejlende maritime kulturarv ved at vise et bredt udvalg af den sejlende danske flåde samt at formidle hvert enkelt skibs, unikke historie.
Kun både bygget af træ bliver p.t. tildelt plads i hallen. Værkstedet har ikke faciliteter til f.eks. svejsning eller polyesterarbejde.

Transport til og fra Hal16
Transport til og fra, ligesom ind og ud af hallen, opklodsning og afstøtning m.v. påhviler bådejeren. Der kan dog forventes hjælp fra hallens frivillige i en vis udstrækning.

Brug af værkstedets maskiner
Værkstedets stationære maskiner må kun betjenes af medlemmer, og KUN efter gennemgået betjenings/sikkerheds-kursus. Det gælder uanset forudgående uddannelse/beskæftigelse/erfaring.

Skiltning af dit fartøj
Det forventes, at de enkelte projekter bliver formidlet ved skiltning. Der arbejdes p.t. på en form for standard-skiltning. Det bliver muligvis således, at det enkelte projekt bliver pålagt at skulle betale for en standard-skiltning.
Alle projekter/fartøjer præsenteres også på Hal16’s hjemmeside med oplysninger, tekst og fotos leveret af projektet/fartøjets ansvarlige.
Se eksempler her

Forventet aktivitet
Vi lægger op til, at vores værksted er et dynamisk sted med en blanding af store og små projekter, og at værkstedet forandrer sig, hver gang man besøger det. Det betyder, at det forventes at der sker kontinuerligt arbejde på projektet. Opholdet i hallen må ikke få karakter af opbevaring. Vi understreger dette, fordi efterspørgslen på pladser i vores fællesskab i Hal16 er temmelig stor.

Betaling
Der betales en fastlagt brugsafgift pr. påbegyndt periode, beregnet udfra størrelsen af fartøjet.
Vintersæson, oktober – april:  90,- kr. pr. m2.
Sommersæson, april – oktober:  70,- kr. pr. m2.
Der kan derudover lejes palleplads til opbevaring, opbevaring af rundholt, samt værkstedsskabe.
Skabe udlejes fortrinsvis til projekthavere i foreningen, og i den udstrækning der er ledige. Bemærk, at kontingent og takster evt. kan blive ændret ved enhver kommende generalforsamling.
Se samlet prisliste her

FORMULAR TIL BRUG FOR ANSØGNING OM PLADS TIL PROJEKT I MARITIMT VÆRKSTED HAL16.

Udfyld venligst følgende data til Fartøjsudvalget, hvis du vil ansøge om plads til projekt i Hal16

Forventet tidsplan af projektet. Ønsket startdato og forventet afslutningsdato.
Normalt tildeles plads for ½ år ad gangen. Oktober-april eller april-oktober, med mulighed for forlængelse.

Forventet tidsplan af projektet. Ønsket startdato
Forventet afslutningsdato.
Click or drag a file to this area to upload.

Med venlig hilsen
Fartøjsudvalget – Maritimt værksted Hal 16
John Hakmann –  fartojsudvalg@gmail.com
Henrik Effersø
Bent Middelboe