Om Foreningen
Maritimt Værksted Hal 16

Maritimt Værksted Hal 16 skaber gennem medlemmernes passion for håndværk og historisk interessante fartøjer et levende, foreningsbaseret bevaringsværksted, der understøtter den maritime kulturarv, skaber liv i Værftshallerne og bidrager til mangfoldige maritime aktiviteter i og omkring Kulturhavnen i Helsingør.

Foreningen styrker og udvikler de maritime fællesskaber, udvikle unikke begivenheder som Kapsejladsen Øresund på Langs og formidle Helsingørs maritime historie. Foreningens aktiviteter understøtter de øvrige maritime aktiviteter og uddannelser i Helsingør og på havnen til glæde og inspiration for byens borgere, børn og unge under uddannelse og byens turister og besøgende.

Et levende værksted

Foreningen Maritimt Værksted Hal 16 har på godt 4 år etableret et levende og foreningsbåret maritimt værksted, der både er kendt og anerkendt i Danmark og ud over landets grænser. Hallen fungerer som aktivt værksted og vidensdelingsinstitution for praktisk skibsbevaring. Her restaureres maritim kulturarv i verdensklasse, bl.a. den ældst kendte Aage Utzon-konstruktion og Danmarks ældste lystfartøj LET. Fartøjerne har både en fortid og fremtid på vandet til glæde for helt almindelige mennesker, søfolk, historikere og entusiaster.

Foreningen arbejder ambitiøst med udvikling af formidling og oplevelser, så besøgende fra hele verden kan få en særlig oplevelse af det håndværk, som holder den maritime kulturarv flydende. Foreningen har i sin korte levetid oplevet så stor en tilstrømning, så der er venteliste på tilgang af historisk interessante fartøjer til hallen. Det maritime værksted råder i dag over et state-of-the-art træværksted i Hal 18, som er finansieret af lokale virksomheder, fonde og andre donorer.

Værkstedet benyttes ugentligt af mellem 20 og 50 medlemmer, der gennem fællesskab og passion bidrager til at skabe liv på havnen og fartøjer på vandet året rundt.

Samarbejdspartnere

Foreningen er initiativtager til Kapsejladsen ’Øresund på Langs’ for klassiske fartøjer. Derudover huser foreningen Fyrskib No XVII’s værksted og laug. Foreningen har et tæt samarbejde med M/S Museet for Søfart, Værftsmuseet, Dampskibsforeningen SS-Bjørn, U/Nords Bådebygger- og Sejlmageruddannelse, Foreningen til Sprydstagens Forevigelse samt med foreninger langs kysten mod nord og syd.

Offentlig adgang

Foreningen arrangerer jævnlige Åbent Værksted, foredrag, koncerter og udstillinger, hvortil der har været mange besøgende og stor opmærksomhed, samt Maritim Aftenskole og kurser i motorpasning med stor tilslutning og succes.

Kig forbi! – der er åbent værksted alle onsdage fra om formiddagen til om eftermiddagen.

Foreningen Maritimt Værksted Hal16

Hal16 er en gammel værftshal på Helsingør Kulturhavn, som huser Foreningen Maritimt Værksted Hal 16, der er en forening af private ejere af historiske fartøjer, som har brug for et sted, hvor man kan gå og reparere og vedligeholde fartøjerne. Hallen indeholder både værktøj og maskiner, der er tag over hovedet og andre frivillige ildsjæle – alle med træskibe i blodet.

Et fællesskab som alle er velkomne til at blive en del af.
Kig forbi – der er åbent værksted alle onsdage fra om formiddagen til om eftermiddagen.

Som medlem af foreningen får man

  • Mulighed for at bruge foreningens træforarbejdningsmaskiner efter et bestået sikkerhedskursus.
  • Adgang til Hal 16 på alle tider af døgnet med egen nøglebrik.
  • Fortrinsret til alle arrangementer og kurser som foreningen udbyder.
  • Et fællesskab hvor man kan suge til sig af de andres viden og både lære af og fra sig
  • Ansøge om at ligge gratis med sit træfartøj i Historisk Havn Helsingør.
  • Bidrage til bevaringen og formidlingen af den danske maritime arv.