BELAMI

38 m2 klassespidsgatter
Længde 7,85 m, bredde 2,65 m og dybgang 1,65 m
Blykøl, 1450 kg
Bygget 1936 af bådebygger Karl Thomsen, Kalundborg
Konstrueret af M.S.J. Hansen, Kastrup
Hjemmehørende i Svanemøllehavnen, København
Sejlnummer S38 D1
Brandmand J. Hammer var hurtigt ude, da han primo 1936 bestilte en 38 m2 klassespidsgatter, for de to nye klasser (26 og 38m2) var kun lige blevet vedtaget af Dansk Sejlerdag (=Dansk Sejlunion). Derfor fik båden nr. 1.
Nogle år før kom de to første spidsgatterklasser, nemlig 30 og 45 m2 klassespidsgattere. Og siden skulle 20 og 55 m2 følge efter.
Alle klassespidsgattere skulle overholde en lang række af krav og bestemmelser for materialer, dimensioner, mål etc. Men mange af kravene var ikke absolutte, f.eks. kunne bådens længde
variere ca 1⁄2 meter. Spidsgatterklasserne er derfor så- kaldte konstruktionsklasser i lighed med f.eks. meterbå- dene og Nordisk Krydser. Modsætningen er de såkaldte entypebåde, som f.eks. Juniorbåd, Folkebåd og alle de moderne klassebåde i glasfiber.
Kun tre konstruktører valgte at tegne både efter
de seks spidsgatterklasser, nemlig Georg Berg, Aage Utzon og M.S.J. Hansen. Alle klassede spidsgattere blev tegnet optimalt i forhold til betsemmelserne, de sejler fremragende og det er ikke muligt at udpege den bedste af de tre konstruktører. Hurtigste båd i en kapsejlads vil derfor være den med den dygtigste skipper, de nyeste sejl, den glatteste bund osv.
Bel Ami har kun haft fire ejere i de 86 år den har eksiste- ret. Den nuværende ejer overtog den i 1989.

Bel Ami er holdt så original som praktisk muligt. Kompromisserne er hovedsageligt disse:

  • Dieselmotor 18 HK (Yanmar 1993). Allerede i 1937 blev der ilagt en benzin/petroleumsmotor.
  • Spil på cockpitkarm, mast og bom til at stramme bedre end via klamper
  • Teakdækket (originalt var der lærredsdæk). Underdækket er dog stadig det oprindelige not-og-fjer-fyrredæk
  • Alkydoliemaling i stedet for linoliemaling l Rustfrie wirer i stedet for galvaniserede
  • Dacronsejl i stedet for bomuldssejl (et stel bomuldssejl haves dog til festlige anledninger) l Tovværk af moderne materialer i stedet for ægte hampe- og manilatov